logo

Outplacement

Collectieve / individuele outplacement is een instrument voor werkgevers om op een goede passende wijze afscheid te nemen van een werknemer.
Re-integratiePunt B.V. begeleidt, bemiddelt en ondersteunt uw met ontslag bedreigde werknemer naar nieuw, passend werk op de reguliere arbeidsmarkt.

outplacement

Outplacementtraject

Re-integratiePunt B.V. streeft ernaar om de werknemer uit te plaatsen in een functie met een arbeidsvoorwaardenpakket die in de lijn liggen van de voorwaarden van de laatste functie.

Werknemers die deelnemen aan het individuele outplacementtraject zullen de mogelijkheid krijgen om inzicht te krijgen in hun persoonsprofiel en zoekprofiel. Re-integratiePunt B.V. zal hiervoor de nodige (digitale) instrumenten aanreiken.
Alvorens een werknemer gaat solliciteren op de reguliere arbeidsmarkt, is het belangrijk dat een werknemer zich goed oriënteert. Enerzijds dient de betreffende werknemer te weten wie hij is en anderzijds hoe de reguliere arbeidsmarkt in elkaar zit.

Testen en ondersteuning

Om inzicht te krijgen in de persoonskenmerken en karaktereigenschappen maakt Re-integratiePunt B.V. gebruik van o.a. digitale testen. De kans is reëel dat werknemers werkzaam wensen te blijven in het eigen vakgebied. Echter indien werknemers hun horizon wensen te verruimen en inzicht wensen te verkrijgen in hun beroepsinteresses, dan biedt Re-integratiePunt B.V. de mogelijkheid aan dat de betreffende werknemer een uitgebreide loopbaanscan en beroepskeuzetest maakt.

De werknemer wordt gedurende het outplacementtraject sollicitatierijp gemaakt door zijn loopbaanadviseur door het aanleren van sollicitatie- en presentatievaardigheden. Een actieve Jobhunting zal uiteraard onderdeel vormen van het gehele individuele outplacementtraject. Gemiddeld is er naast de diverse opdrachten voor de werknemer, eens per twee weken persoonlijk contact met de vaste adviseur.

Filling Test Sheet

Contact met Re-integratiePunt

Heeft u vragen omtrent onze dienstverlening? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u binnen 24 uur.