logo

Externe Re-integratie

Re-integratiePunt B.V. start, na aanmelding door de werkgever, een extern re-integratietraject en volgt daarmee het advies van de arbeidsdeskundige op

support

Traject adviesplan

De intake vindt bij voorkeur bij de medewerker thuis plaats. Er wordt een traject adviesplan opgesteld, waarin de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt beschreven wordt en een advies uitgebracht wordt van de te ondernemen stappen. Zowel de werkgever als werknemer ontvangen uiterlijk iedere acht weken, dan wel anders overeengekomen met de werkgever, een voortgang- of scholings- of plaatsing- of eindrapportage. Tussentijds zal de werkgever middels telefoon of mailcontact op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Beoogd resultaat Externe Re-integratie

Het beoogde resultaat is dat de medewerk(st)er van werkgever een andere functie heeft aanvaard buiten de organisatie. Mocht plaatsing na afloop van het traject niet gelukt zijn, dan heeft de werkgever met de hulp van Re-integratiePunt B.V. zo goed mogelijk aan haar re-integratie verplichtingen voldaan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bij aanvang, tussentijds en bij beëindiging van het traject levert Re-integratiePunt B.V. rapportages van alle verrichte inspanningen en resultaten.

Integrale werkwijze

Re-integratiePunt B.V. biedt een integraal pakket aan, waarbij Re-integratiePunt B.V. op basis van overeenkomsten van opdracht (ex artikel 7: 400 e.v. BW) samenwerkt met re-integratieadviseurs, die zelfstandige ondernemers en ondernemingen zijn. Daardoor kan de navolgende dienstverlening worden aangeboden:

 • Persoonlijke begeleiding

  Persoonlijke begeleiding / coaching / bemiddeling en ondersteuning vanuit de adviseur bij de werknemer thuis;

 • Reiskosten

  Reiskosten / reistijd adviseur;

 • Gevraagd en ongevraagd advies aan werkgever

  O.a. het geven van adviezen in het kader van het nemen van de juiste stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;

 • WIA-keuring

  Ondersteuning en begeleiding van de werknemer betreffende WIA-keuring (verzekeringsarts / arbeidsdeskundige UWV);

 • Persoonlijkheid

  Persoonlijkheid- en Carrière en Ontwikkeling testen;

 • Groot netwerk

  Netwerk Re-integratiePunt B.V. (klein, midden en groot bedrijf);

 • Search / Hunting

  Jobsearch en actieve Jobhunting;

 • Capaciteitentesten

  Numeriek, verbaal en visueel ( (v)mbo / hbo / wo niveau);

 • Beroepskeuze / interesse onderzoek

  Digitale beroepskeuzetest welke ruim 3.000 functies op volgorde van interesse rangschikt, rekening houdend met het opleidingsniveau;

 • Individuele sollicitatietraining

  Wij helpen u naar een hoger niveau;

 • Alle rapportages

  Intake / voortgang / evaluatie / plaatsing / nazorg). Opdrachtgever ontvangt gemiddeld iedere 2 maanden een rapportage;

 • Werkmaterialen

  op het gebied van oriëntatie en presentatie;

 • Online

  JobPort (online vacaturebank);

 • Aan het werk

  Plaatsing en Nazorg.

Contact met Re-integratiePunt

Heeft u vragen omtrent onze dienstverlening? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u binnen 24 uur.