logo

Arbeidskundige dienstverlening

Via Re-integratiePunt B.V. wordt een arbeidsdeskundig onderzoek aangevraagd.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vanwege duidelijke, blijvende beperkingen van de werknemer welke vastgesteld zijn door de bedrijfsarts is gebleken dat het re-integratietraject medisch gezien stagneert. Ook kan het zijn dat de werknemer tijdelijk zijn eigen werk niet kan uitvoeren en dat er gekeken moet worden naar andere (tijdelijke) oplossingen. Een werkgever schakelt dan via Re-integratiePunt B.V. een arbeidsdeskundige in om advies te geven over het vervolg van het re-integratieonderzoek.
De arbeidsdeskundige komt naar werkgever voor een nader arbeidsdeskundig onderzoek. Dit is een gezamenlijk onderhoud met werkgever en werknemer, waar in de meeste gevallen ook de werkplek wordt bekeken. Ook mogelijk andere passende functies worden besproken en afgezet tegen de gestelde beperkingen.

  • Eerst wordt gekeken of terugkeer naar het eigen werk mogelijk is, al dan niet met aanpassingen van het werk en/of de werkplek.
  • Is dat niet mogelijk, dan wordt gekeken of terugkeer naar ander werk binnen de eigen organisatie mogelijk is, eventueel met werkplek- of functieaanpassingen of met voorzieningen.
  • Dan wel het adviseren om betrokkene naar een andere functie in een andere organisatie te laten begeleiden.

In het gehele re-integratieproces brengt de arbeidsdeskundige de verschillende mogelijkheden voor subsidies in beeld en adviseert hij werkgever en werknemer bij het aanvragen ervan.

Young businessman working on his laptop in spacious bright office
Group of multiethnic business people working together and preparing new project on a meeting

Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. De arbeidsdeskundige spreekt in overleg met werkgever en werknemer een datum en een tijdstip af waarop het gesprek zou kunnen plaatsvinden. Meestal op locatie bij werkgever.
  2. Het gesprek vindt altijd in gezamenlijkheid plaats bij de werkgever (direct leidinggevende, personeelsadviseur en werknemer, al dan niet vergezeld door partner).
  3. Ter voorbereiding op dit gesprek voert de arbeidsdeskundige overleg met de bedrijfsarts en ontvangt ook het belastbaarheidsprofiel.

Resultaat Arbeidskundig onderzoek

Het onderzoek wordt afgesloten (meestal na anderhalf à 2 uur) met een adviesrapport met conclusies en aanbevelingen en biedt handvatten met betrekking tot het vervolgtraject.

Contact met Re-integratiePunt

Heeft u vragen omtrent onze dienstverlening? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u binnen 24 uur.